Pixel-id: 369732716911883

Disktabletter har av någon oförklarlig anledning blivit en stor fluga!?

När de stora multinationella företagen bestämde sig för att pressa sina maskindiskpulver till disktabletter var det en noga genomtänkt strategi. Man uppfann helt enkelt ett nytt affärsområde för att kunna sälja mer kemikalier.

Genom att konstruera en all-in-one disktablett, som skall ligga kvar i maskinen under hela diskcykeln, så kommer glas o tallrikar att skina när man plockar ut disken från maskinen. Konsumenten får intrycket av att disken är ren när det i själva verket är en diskmedelshinna (bestående av kemikalier) som sitter på diskgodset. Disken blir nämligen aldrig sköljd med rent vatten.

Det är en smart strategi - konsumenten bländas av diskresultatet men reagerar inte på att inte själva diskmaskinen blir ren. I maskinen samlas en massa matrester som därför måste rengöras separat med speciella rengöringsmedel.

Så lyckas de stora multinationella företagen att sälja två olika produkter utan att konsumenten reagerar!?

KAN MAN VERKLIGEN KALLA ETT DISKMEDEL FÖR "ALLT I ETT" NÄR DET INTE RENGÖR SJÄLVA MASKINEN?

Vi är många som sett tv-reklamen där ett multinationellt företag på ett föredömligt sätt visar hur det ser ut inuti en diskmaskin som diskas med deras maskindiskmedel. Fett och protein väller fram inuti maskinen och budskapet är solklart - för trots att du diskar med deras maskindiskmedel som är "nu ännu bättre" och heter all in one så blir inte diskmaskinen ren inuti. Därför uppmanas du att rengöra din diskmaskin separat med speciella maskinrengöringsmedel. Fler och fler börjar nu inse att detta inte är rimligt!

 

Diskmaskinen måste naturligtvis bli ren varje gång du diskar - annars är inte disken ren!

MILJÖMÄRKNING

Vi på WEBA KEMI har haft vårt maskindiskmedel WEBA Special miljömärkt under flera år men har numera valt att inte förnya licensen. Det finns flera orsaker till detta beslut. Bland annat kostnaderna och byråkratin som är betungande för ett litet svenskt familjeföretag.

Men - det som vi allra mest reagerar emot är att diskmedelstillverkare ges licens, av Svanen och Falken, för diskmedel som inte uppfyller kriterierna. De diskar helt enkelt inte rent, vilket är grundläggande för att erhålla licens!

Dessutom ställer vi oss frågan?
Hur är det möjligt att erhålla Svanenlicens för ett maskindiskmedel som lämnar kvar en hinna av diskmedel (bestående av kemikalier) på tallrikar och glas och där diskgodset aldrig blir sköljt med rent vatten!?

De diskmedelstester, av miljömärkta maskindiskmedel, som årligen genomförs av olika konsumenttidningar visar på varierande diskresultat. En tidning har uppgivit att diskmedel som ej har någon miljömärkning får avdrag i det samlade betyget - hur nu det kan påverka diskresultatet?

Inget av de testade diskmedlen diskar helt rent - trots att de har licens från Miljömärkning Sverige AB.

De särskilda rengöringsmedlen, som rekommenderas, för diskmaskinsrengöring är inte miljömärkta!