Pixel-id: 369732716911883

Klimatsmart disk!

Låga disktemperaturer är en av de viktigaste miljöegenskaper ett diskmedel kan ha enligt forskare på IVL (Svenska Miljöinstitutet).

WEBA Special är ett dokumenterat energieffektivt maskindiskmedel!
Det räcker med ett enda diskmedel för att få både disk o maskin hygieniskt rendiskat!

WEBAs maskindiskmedel har genomgått tester för livsmedelproducenter.
Alltid med högsta poäng år efter år efter år!!

Vi på WEBA KEMI har utvecklat vårt maskindiskmedel för att kunna diska vid lägre disktemperatur utan att göra avkall på det hygieniska resultatet. Detta utvecklingsarbete inleddes i slutet av 1980.WEBAs maskindiskmedel har genomgått omfattande tester under ledning av SMR (Svenska Mejeriernas Riksförening numera LRF-mjölk Bra Kemråd) och är ett äkta energispardiskmedel. Testerna , för livsmedelshygien, har genomförts under extrema förhållanden där WEBA erhållit högsta poäng, år efter år. Dessa tester är WEBA ensam om att ha genomfört och kan absolut inte jämföras med hur vanligt konsumentdiskmedel testas!

Vill du ta del av testerna och resultaten av dessa så finns de HÄR. Lägg märke till att WEBAs diskmedel testats med en starttemperatur av 30°C, i samtliga moment, medan våra konkurrenters diskmedel är testade vid 50°C.


Men inte nog med det.  

WEBA har dessutom genomfört fältförsök med energibesparande diskmetoder. Dessa fältförsök har genomförts tillsammans med Hallands läns hushållningssällskap.

I försöket sänktes starttemperaturen på disken från 90°C till 55°C. Dessutom kopplades temperaturvakten bort så ingen tillskottsvärme kunde tillföras. Detta innebar att själva diskmomentet utfördes vid disktemperaturer som låg mellan 28°C och 34°C.

Under de tre månader som fältförsöket pågick levererades felfri mjölk av högsta kvalité till Arlas mejerier - i samtliga leveranser. 

Produktionsanläggningen, där testerna genomfördes, var fullständigt ren under hela försöket. Resultatet, av detta fältförsök, visade på en energibesparing av hela 50%.

Du kommer att spara pengar genom att diska på lägre temperatur!

WEBA Special har exakt samma tvättaktiva ämnen som diskmedlet i ovanstående tester.

Vad har du som konsument för nytta av testerna vi gjort?

Det ger dig en unik trygghet, att diska med samma tvättaktiva diskmedel som livsmedelsproducenter använder.  En livsmedelproducent kan inte kompromissa med hygienen.

Som konsument kan du få din disk ren vid 45°C istället för 65°C och därmed minska energiförbrukningen med hela 36 %. Ett enkelt sätt att bli "KLIMATSMART" på. Är din diskmaskin kallvattenansluten förkortar du disktiden med ca en halvtimme.

Dessutom!
Varje gång du diskar med WEBA Special blir även din diskmaskin grundligt rengjord. 
Detta är mycket viktigare än du tror. En ren diskmaskin kan ha en livslängd på 15 - 20 år medan en som är full av matrester kanske håller 3 - 4 år. Dessutom ger en ren diskmaskin full diskeffekt vilket påverkar diskresultatet. Du slipper även att köpa extra kemikalier för att rengöra maskinen och du slipper den förfärliga stanken från en maskin som är full av matrester - detta är verkligen klimatsmart! LÄS HÄR OM DÅLIG LUKT I MASKINEN

WEBA Special maskindiskmedel innehåller varken färgämnen eller parfym. Tensiderna kommer från växtriket och är därmed förnyelsebara och självklart lätt nedbrytbara. Mer än halva mängden av insatsvarorna är av livsmedelskvalté.  

WEBA Special maskindiskmedel uppfyller kriterierna för att miljömärkas med nordiska Svanen eller Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Detta gäller diskmedlets innehåll samt funktion och energibesparing.

Vi har numera valt att inte förlänga vår licens - HÄR kan du se varför! 

WEBAs maskindiskmedel tillhör den grupp miljöanpassade produkter som skall vara ett förstahandsval för ekoproducenter av mjölk, enligt KRAV.

Många konsumenter tycker det är viktigt med svenska produkter och som dessutom önskar att det finns klimatsmarta sådana.

Tyvärr finns det då inte så många maskindiskmedel att välja på!

Egentligen finns bara ett som uppfyller dessa önskningar  -   WEBA SPECIAL!

WEBA SPECIAL tillverkas och marknadsförs av familjeföretaget WEBA KEMI AB i Eldsberga Halland Sverige!
 

De flesta maskindiskmedel som finns i butikernas hyllor är importerade. Här är några exempel på importerade maskindiskmedel, YES maskindisktabletter tillverkas i Belgien. Maskindisktabletterna från finish kommer från Polen och Tyskland. SUN maskindiskmedel tillverkas i Frankrike. Grumme maskindisktabletter kommer från Italien.        ICAs egna maskindisktabletter tillverkas både i Danmark och Italien.

Här kan Du se våra återförsäljare!