Pixel-id: 369732716911883

"Låga disktemperaturer är en av de viktigaste miljöegenskaper ett diskmedel kan ha" enligt forskare på IVL (Svenska Miljöinstitutet).

WEBA Special är ett dokumenterat energieffektivt maskindiskmedel!

Vi på WEBA KEMI har utvecklat vårt maskindiskmedel för att kunna diska vid lägre disktemperatur utan att göra avkall på det hygieniska resultatet. Detta utvecklingsarbete inleddes i slutet av 1980.

WEBAs maskindiskmedel har genomgått omfattande tester under ledning av SMR (Svenska Mejeriernas Riksförening numera LRF-mjölk Bra Kemråd) och är ett äkta energispardiskmedel. Testerna har genomförts under extrema förhållanden där WEBA erhållit högsta poäng, år efter år. 

Men inte nog med det.  WEBA har dessutom genomfört fältförsök med energibesparande diskmetoder. Dessa fältförsök har genomförts tillsammans med Hallands läns hushållningssällskap. Under de tre månader som fältförsöket pågick levererades felfri mjölk av högsta kvalité till Arlas mejerier. 

Produktionsanläggningen var fullständigt ren under hela försöket. Resultatet, av detta fältförsök, visade på en energibesparing av hela 50%.

Det innebär att du, som konsument,  kan få din disk ren vid 45°C istället för 65°C och därmed minska energiförbrukningen med hela 36 %. Ett enkelt sätt att bli "KLIMATSMART" på. Är din diskmaskin kallvattenansluten förkortar du disktiden med ca en halvtimme.


Fördelen med att din diskmaskin blir fullständigt ren, varje gång du diskar, är mycket viktigare än du tror. En ren diskmaskin kan ha en livslängd på 15 - 20 år medan en som är full av matrester kanske håller 3 - 4 år. Dessutom ger maskinen full diskeffekt vilket påverkar diskresultatet. Du slipper även att köpa extra kemikalier för att rengöra maskinen och du slipper den förfärliga stanken från en maskin som är full av matrester - detta är verkligen klimatsmart! LÄS HÄR OM DÅLIG LUKT I MASKINEN

Enda maskindiskmedlet för konsumenter som genomgått extrema tester!

Vill du ta del av testerna och resultaten av dessa så finns de HÄR. Lägg märke till att WEBAs diskmedel testats med en starttemperatur av 30°C, i samtliga moment, medan våra konkurrenters diskmedel är testade vid 50°C.

WEBA Special maskindiskmedel innehåller varken färgämnen eller parfym. Tensiderna kommer från växtriket och är därmed förnyelsebara och självklart lätt nedbrytbara. Flera av insatsvarorna är av livsmedelskvalté.  

WEBA Special maskindiskmedel uppfyller kriterierna för att miljömärkas med nordiska Svanen eller Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Detta gäller både funktion och energibesparing. Vi har numera valt att inte förlänga vår licens - HÄR kan du se varför! 

Dessutom tillhör WEBAs maskindiskmedel den grupp miljöanpassade produkter som skall vara ett förstahandsval för ekoproducenter av mjölk, enligt KRAV.

Det finns de som tycker det är viktigt med svenska produkter och som dessutom önskar att det finns klimatsmarta sådana.

Tyvärr finns det då inte så många maskindiskmedel att välja på!

Egentligen finns bara ett som uppfyller dessa önskningar -   WEBA SPECIAL!

WEBA SPECIAL tillverkas och marknadsförs av familjeföretaget WEBA KEMI AB i Eldsberga Halland Sverige!

Det är inte många som tänker på var de maskindiskmedel som finns på butikernas hyllor, kommer från.
Som exempel tillverkas YES maskindisktabletter i Belgien. Maskindisktabletterna från finish kommer från Polen och Tyskland. SUN maskindiskmedel tillverkas i Frankrike. Grumme maskindisktabletter kommer från Italien. ICAs egna maskindisktabletter tillverkas både i Danmark och Italien.