Pixel-id: 369732716911883

Rengör diskmaskinen  -  En gång för alla!

Alla som använder konventionella maskindiskmedel och då i synnerhet disktabletter av typen all-in-one har mer eller mindre beläggningar i sina diskmaskiner. Beläggningarna består av matrester (fett, protein och stärkelse) samt diskmedelsrester från disktabletterna. Detta är den främsta orsaken till att diskmaskinen luktar illa!
Det är helt enkelt bakterier som avger den ofräscha lukten då de bryter ner matresterna.

Dessa problem kommer helt att upphöra när du går över till WEBA Special maskindiskmedel eftersom detta    proffsdiskmedel även gör din diskmaskin ren och fri från matrester - varje gång du diskar!

Innan du börjar använda WEBA Special måste du rengöra din diskmaskin.  Rengöringen gör du med WEBA Special. Instruktioner finns här nedan och även på förpackningen.

Alla gamla beläggningar  måste bort från din diskmaskin. I annat fall kommer dessa att fälla ut och sätta sig på din disk. Ju äldre och mer välanvänd din diskmaskin är, desto mer slagg och matrester sitter det i rör, slangar, pumpar och spolarmar.

Har du disktabletter kvar så gör slut på dessa innan du börjar rengöringen av maskinen, i annat fall skapas nya beläggningar av tabletterna. 

När du sedan fått maskinen ren kommer inga nya beläggningar att bildas, så länge du diskar med WEBA Special!

Rengör maskinen så här:  

1.    Fyll på din diskmaskin med dubbel dos WEBA Special.

2.    Kör diskmaskinen helt tom utan diskgods och på högsta temperatur t.ex "grytdiskprogrammet".
        Ett litet tips:  Öppna diskmaskinen (under disk) när du förstår att diskpulvret kommit in i maskinen och diskat 5 - 10 minuter.  
        Kolla då hur disklösningen ser ut. Är disklösningen klar och genomskinlig - då är diskmaskinen sannolikt ren.
        Är däremot disklösningen inte ren eller om det finns "skum" i maskinen så indikerar detta på att det finns matrester kvar i
       slangar och rör.

3.   Om din diskmaskin är välanvänd kan du behöva göra detta flera gånger efter varandra för att den ska bli helt ren.
       En mycket vanlig beläggning, som beror på diskmedelsrester från all-in-one disktabletter, är en gråvit hinna som sitter i hela  
       maskinen. WEBA Special löser upp även dessa beläggningar.

Börjar du diska, med diskgods i maskinen, innan beläggningarna avlägsnats kommer beläggningarna från disktabletterna att     sätta sig på dina glas, som blir flammiga och/eller få en grå hinna.
Men även dina rostfria bestick kommer att få en grå-blå beläggning på kniv/skedblad.

Det kanske kan verka lite omständligt, men när du väl fått din diskmaskin ren kommer det inte att bildas några nya beläggningar så länge du använder dig av WEBA Special maskindiskmedel.

Så här kan det se ut när man börjar diska med WEBA Special maskindiskmedel.
Bilden nedan visar fett och proteinrester som diskats ur en maskin där man använt all-in-one disktabletter. Ingen rolig syn och upptäckten blev närmast som en chock för familjen. Nu har man även blivit kvitt den förfärliga lukten av blöt hund! 

Här kan Du se våra återförsäljare!