Pixel-id: 369732716911883

Råd & Rön testar WEBA Special maskindiskmedel 2019

Råd & Rön - annonsfri, orädd och pålitlig - om man får säga det själv!
Men hur fungerar det i verkligheten - döm själv!

Daniel Kjellberg, tidningens chefredaktör och ansvarige utgivare, uttalar sig om Råd & Rön som unika genom att: "alla produkter som testas köps i butik för att säkerställa att de vi testar är exakt samma som ni konsumenter köper" och vidare att: "vi alltid tar kontakt med producenten inför testet".  Men - hur stämmer det i verkligheten?

Den 9:e november 2018 beställer en privatperson vid namn Ronny Karlsson en trepack WEBA Special maskindiskmedel till sin bostadsadress. Vad vi då inte visste var att denne Ronny Karlsson egentligen var testchef på Råd & Rön och gjorde beställningen i avsikt att ha det med i ett test av maskindiskmedel.

I början av år 2019 ringer journalisten Annika Berge, från tidningen Råd & Rön, och vill ställa några frågor angående våra miljöpåståenden. Hon berättar då även att vårt diskmedel testats hos ett icke namngivet testlabb i Europa.

I tidningen, som kom ut i februari 2019, blev WEBAs testresultat det näst sämsta - knapp värt ett ruttet lingon! Dessutom angavs jämförpriset till det högsta av samtliga testade diskmedel. Man tillägger även att: "Det är nästan skickligt att misslyckas så illa".

Råd & Rön har betalat 1,89 kr/disk inklusive frakt. Men i tidningen uppger man jämförpriset till 2,86 kr/disk vilket är 51% högre än det pris man betalat! Det är illa när en organisation, som själv säger sig vara trovärdig, medvetet ljuger och vilseleder läsaren.

Men inte nog med det. Priset, som anges i tidningen, är 144 % högre pris än det som gällde i butik, 18 minuters gångväg från Råd & Röns kontor! (alla produkter som testas köps i butik.......)
Enligt tidningens tabell är angivna priser ett genomsnitt. Detta gällde således inte för WEBAs maskindiskmedel!

Om Ronny Karlsson varit ärlig och uppgivit det rätta priset - då hade inte upplägget i tidningen fungerat! "I botten av tabellen sticker två diskmedel ut, med betydligt sämre betyg än de andra – Weba Special och Faith in Nature. Förutom att de är sämre är de också dyrare än de andra diskmedlen."
Råd & Rön - annonsfri, orädd och pålitlig! Jomän, snacka går ju!
Vi kan naturligtvis inte veta varför Råd & Rön agerar på detta sätt - vi kan bara ana!

När livsmedelsindustrin testat WEBAs maskindiskmedel har WEBA alltid erhållit högsta poäng - år efter år. Testerna har genomförts vid 30°C, vilket vi är ensamma om. HÄR  kan du själv läsa om hur man testar proffesionella maskindiskmedel och även se vilka resultat WEBAs maskindiskmedel erhållit!

När Råd & Rön genomför sina diskmedelstester sker det hos ett hemligt testlab i Europa. Den stora skillnaden i bedömning för  WEBAs diskmedel, från bästa möjliga hos livsmedelsindustrin till sämsta hos Råd & Rön, beror helt enkelt på att det europeiska labbets testutrustning inte varit rengjord och nollställd!

Som testchef hos Råd & Rön borde det finnas ett visst ansvar för att testerna utförs i utrustning som är rengjord. Det skadar heller inte om man besitter grundläggande kunskaper om hygien.

Råd & Rön hävdar att man är pålitlig - men då krävs det verkligen att man genomför tester som inte kan ifrågasättas!

Disktabletter av typen all-in-one löses aldrig upp under diskcykeln vilket innebär att diskgodset aldrig blir avspolat med rent vatten. Tabletterna bildar en kemikaliehinna som sätter sig på diskgodset och självklart även i maskinen. Vi är mycket medvetna om detta och uppmanar nya kunder till att diska ren sin diskmaskin, ett par gånger med WEBA Special, för att få bort resterna från disktabletterna. Om inte diskmaskinen är ren kommer man heller inte att få sin disk ren med WEBAs diskmedel. Kemikaliehinnan löses nämligen upp av WEBAs diskmedel och sätter sig på glas och annat diskgods. Vi skriver om detta på vår etikett, på vår hemsida samt skickar med en trycksak till våra webbkunder.I tidningen visar man upp ett glas som är alldeles grått efter att ha diskats med WEBA Special. Detta stämmer! Så blir det alltid då en diskmaskin, som är belagd med rester från disktabletter, diskas med WEBA Special. WEBAs diskmedel löser nämligen upp kemikalieresterna som då sätter de sig på både glas och bestick. Detta är ett klart bevis på att testutrustningen inte varit rengjord.


Man kan tycka att Råd & Rön, som konsumentorganisation, borde reagera på att disktabletterna all-in-one lämnar kvar kemikalier på diskgodset. Kemikalier som man själva beskriver som misstäntänkt hormonstörande och cancerframkallande. Men - det är ju en helt annan sak!

Det är inte mycket som stämmer hos Råd & Rön!

Åter igen beställer Ronny Karlsson, som privatperson den 18 oktober 2022, en trepack WEBA Special, men inte under namnet Ronny Karlsson utan Nils Karlsson. Visserligen heter Ronny Nils i förnamn men tilltalsnamnet är Ronny - mejladressen är dock ronny.karlsson@radron.se! Diskmedlet skall tydligen åter testas ("vi alltid tar kontakt med producenten inför testet").  Vi har annulerat beställningen och hänvisat till butiker i hans närhet!

Sveriges Konsumenter kräver oss på fullständig receptur för vårt maskindiskmedel WEBA Special!


Förvåningen var stor då man från Sveriges konsumenter, den 16 nov 2022, i ett mejl kräver att vi skall lämna ut den fullständiga innehållsförteckningen över vårt maskindiskmedel WEBA Special. Man kräver alltså att vi skall uppge recepturen = vår företagshemlighet!!!??  Sveriges konsumenter är en gren i samma organisation som Råd & Rön!

Vi har skrivit till ledningen för Sveriges konsumenter och ställt frågan om varför vi skall lämna ut våra företagshemligheter. Något svar har vi inte fått!

Här är listan som fått våra mejl: 
marie.linder@sverigeskonsumenter.se
jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se
sara.tunander@sverigeskonsumenter.se
daniel.kjellberg@radron.se

Finns det då någon förklaring till att Råd & Rån totalsågar WEBA - eller? En produkt som inte fungerar försvinner nämligen av sig själv från marknaden. WEBA har funnits sedan 1948.

Den som är intresserad kan ta del av vår historia med den svenska lantbrukskooperationen
HÄR. Vi håller på, att i mån av tid, visa hur tjänstemän inom lantbrukets företag dömt ut vår produkt. Allt från påhittade fel till att misstänkliggöra diskmedlet i sina interna medlemsskrifter. Det är inte utan att vi kan se vissa likheter med vad som händer med Råd & Rön.

Råd & Rön testar åter WEBA Special maskindiskmedel 2023

Årets diskmedelstest består av 28 olika produkter.

I denna test har WEBA Special tappat en placering. Från näst sist till sist. Vad det beträffar jämförpriset, för WEBA, så har man denna gång lyckats med att få det att stämma. Däremot är det ett bekymmer att Råd & Rön återigen far med osanning. Det påstås i tidningen att "Weba Special har ingen information om vad de innehåller, vilket de skall ha enligt lag...."

Innehållet finns deklarerat på förpackningen samt i vårt säkerhetsdatablad och uppfyller självklart gällande kemikalielagstiftning!
Vi har skrivit till den ansvarige utgivaren Daniel Kjellberg och krävt en rättelse. Något svar har vi hittillls inte fått.

WEBA Special maskindiskmedel har endast två märkningspliktiga komponenter i diskmedlet. Det är dessa som finns angivna. Majoriteten av innehållet är klassat för livsmedelsanvändning.


Några ord om vinnaren i testet:
Yes Platinum är en disktablett av typen all-in-one vilket innebär att tabletten ligger kvar i diskmaskinen under hela diskcykeln. Diskgodset blir således aldrig avspolat med rent vatten. Glas och tallrikar blir blanka av diskmedelsrester. Yes Platinum är miljömärkt med Svanen. Enligt tidningen innehåller vinnaren misstänkta hormonstörande och cancerframkallande ämnen!


Daniel Kjellberg på Råd & Rån har lämnat ett svar den 28 april 2023:
Hej!
Tack för ditt mejl.
Webas produkt är bedömd på exakt samma sätt som övriga produkter i testet. I bedömningen ingår bland annat huruvida det finns en innehållsförteckning tillgänglig online. Ett säkerhetsdatablad uppfyller inte de kraven, enligt vår utvärdering. 
Jag håller dock med dig om att formuleringen i vår slutsats är för kategorisk. Vi förtydligar den, och skriver detta i nästkommande nummer av tidningen.
 
Vänligen,
Daniel, Råd & Rön