Pixel-id: 369732716911883

Miljön är viktig för oss!

MILJÖN ÄR VIKTIG FÖR OSS !

WEBA Kemi är ett kem-tekniskt företag med gedigen kunskap och lång erfarenhet av att tillverka rengöringsmedel. Redan 1948 startades bolaget. Vi har egen produktutveckling och modern tillverkning i vår fabrik som ligger i halländska Eldsberga. Vi är oerhört stolta över våra effektiva disk och rengöringsmedel och vår miljöpolicy där vi tar ett tydligt miljöansvar.

WEBA KEMI har utvecklat en speciell tillverkningsmetod för att framställa ett lättlöst och dammfritt pulverdiskmedel. Tack vare att diskpulvret aktiveras omedelbart – med full diskkraft – får du snabbt en effektiv rengöring, oavsett om det gäller mjölkutrustningar eller vanliga diskmaskiner för konsumentbruk. Diskmedlet är dessutom dammfritt vilket säkerställer en god arbetsmiljö. Det är en egenskap som verkligen uppskattas av alla de som i sitt dagliga arbete slipper få irriterande ämnen i lungorna eller på huden.
WEBAs tillverkning av disk- och rengöringsmedel sker i slutna system vilket helt eliminerar utsläpp i luft eller vatten. Vår verksamhet kontrolleras av kommunens Miljö o hälsoskydd.

Ett långsiktigt miljöengagemang

Vi har alltid strävat efter att ligga långt framme när det gäller åtgärder som är bra för vår gemensamma miljö.
• 1982 var vi en av de allra första tillverkarna i Sverige som gick över till att endast använda lätt nedbrytbara tensider i våra produkter.
• 1988 började vi ett utvecklingsarbete med energibesparande diskmetoder.
• 1996 övergick vi till att endast använda vegetabiliska tensider som självklart är lättnedbrytbara.

WEBAs maskindiskmedel är Sveriges enda lågenergidiskmedel. Under flera år har disktester, under extrema förhållanden, genomförts tillsammans med SMR (Svenska Mejeriernas Riksförening). WEBAs diskmedel har erhållit högsta testresultat i samtliga tester trots extrema förhållanden. Du kan ta del av hur diskmedlet testats samt vilka poäng som erhållits här. Här finns även resultaten från några av våra multinationella konkurrenter.

Vi har dessutom genomfört fältförsök med energibesparande diskmetoder. Dessa fältförsök har genomförts tillsammans med Hallands läns hushållningssällskap. Under de tre månader som fältförsöket pågick producerades felfri mjölk. Varje leverans, till Arla, hade högsta kvalité. Produktionsanläggningen var fullständigt ren under hela försöket. Resultatet, av fältförsöket, visade på en energibesparing av hela 50%.

Både mjölkproducenter och vanliga konsumenter kan således göra stora energivinster genom att diska med WEBAs lågenergidiskmedel. Samtidigt blir användaren klimatsmart, för "låga disktemperaturer är en av de viktigaste miljöegenskaper ett diskmedel kan ha" enligt forskare på IVL (Svenska Miljöinstitutet).

Miljömärkningar

WEBAs maskindiskmedel överträffar kraven för att märkas med SVANEN och Bra Miljöval. Detta gäller både funktion och energibesparing. Vi har dock valt att inte licensiera våra produkter. HÄR kan du se våra argument.

WEBAs maskindiskmedel är testat av SMR (Svenska Mejeriernas Riksförening), med högsta poäng, samt uppfyller högsta hygienkrav för användning inom livsmedelsproduktion. Diskmedlet är dessutom miljögodkänt av LRF Mjölks kemikalieråd.

Enligt KRAV-organisationen tillhör WEBAs maskindiskmedel den kategori miljöanpassade produkter som skall vara ett förstahandsval för ekologiska mjölkproducenter.

Vår miljöpolicy

WEBA Kemi ska

  • Producera, utveckla och erbjuda högkvalitativa produkter som är funktionella samt säkra för människan och miljön med inriktning på den totala miljöbelastningen.
  • Använda produktionsmetoder som är resurssnåla och skonsamma för miljön.
  • Tillse att råvarorna har snabb biologisk nedbrytbarhet, låg giftighet mot vattenlevande organismer, inga bioackumulerande eller tungmetallbindande egenskaper samt i möjligaste mån ha ett naturligt ursprung.
  • Ha som mål att överträffa kraven från lagar och branschens egna miljömål.

Har du frågor? 

Kontakta oss gärna! Ring  035-46290 eller skriv till info@weba.se