Pixel-id: 369732716911883

Planerat fältförsök med WEBAs lågenergidiskmedel tillsammans med SMR

Fältförsöket var ett led i det utvecklingsarbete som vi på WEBA arbetat med under flera år. Målet med fältförsöket var att kunna påvisa ett fungerande lågenergidiskmedel för svenska och finska mjölkproducenter. Energieffektivisering var av stor betydelse för miljön och självklart för den enskilde mjölkproducenten. Avtalet gick ut på att Skånemejerier skulle ställa upp med mjölkproducenter, SMR med den bakteriologiska kunskapen och vi på WEBA med vårt lågenergidiskmedel.
Inger Andersson SMR lämnar en grundoffert till oss på motsvarande 42 900kr för försöket. HÄR kan du läsa det.

Vårt planerade fältförsök hade kommit till Alfa Lavals kännedom vilket resulterade i att Inger Andersson skickade ett nytt offertförslag  HÄR några månader efter det första. Nu pratar vi om summor runt en halv miljon kronor som skulle betalas av ett litet svenskt familjeföretag samtidigt som vi skulle bestrida eventuella kostnader som skulle kunna drabba den enskilde mjölkproducenter. 

Men inte nog med det!  SMR ville träffa en överenskommelse som gav SMR rätt att diktera villkoren för utnyttjandet av fältförsökets resultat!

Med detta var det solklart att lantbrukskooperationen inte hade något som helst intresse av varken miljö eller klimatfrågor. Eller för den delen - medverka till lägre kostnader för bönderna.

Vi besökte Hallands läns hushållningssällskap

som rekommenderade oss att ta kontakt med Mikael Pettersson, inspektor på Rossareds säteri i Fjärås norra Halland.
​​​
Mikael Pettersson är en av de mest rakryggade och ärliga personer som vi lärt känna inom lantbrukssverige!
Mikael välkomnade oss samtidigt som han visade mycket stort intresse för att köra fältförsöket. Gården hade 120 mjölkkor som mjölkades i en s.k. dubbelåtta mjölkgrop. All utrustning kom från Alfa Laval.


Mjölkutrustningen diskades med ett flytande diskmedel från Alfa Laval vars rekommenderade dosering var 0,5 dl/10 liter vatten. Dock var gårdens dosering inställd på 1,5 dl/10 liter vatten, alltså 3 gånger över rekommendationen. Mjölkutrustningen var inte ren.

Nu påbörjades ett omfattande arbete med att få mjölkutrustningen ren från fett och proteinrester. Mjölkutrustningen måste självklart vara ren (nollställd) för att kunna få ett rättvisande resultat i ett fältförsök.

En mycket stor osäkerhet rådde med Alfa Lavals diskmaskin, Alwa 5000, som inte diskade lika två gånger efter varandra. Den fungerade som en slumpgenerator. Mikael Pettersson tog kontakt med Alfa Lavals huvudkontor och krävde att diskmaskinen skulle åtgärdas vilket också gjordes efter många många påtryckningar.

Besöken i Rossareds mjölkrum skedde ett flertal gånger i veckan för att kontrollera hur rengöringen av utrustningen fortlöpte. Så en kväll, när vi besökte mjölkrummet, låg det diskmedel kvar i diskmaskinen.  Detta ställde till stora problem för oss. Vi hade utvecklat ett pulverdiskmedel som var både dammfritt och lättlöst vilket var en förutsättning för att kunna diska vid lägre temperaturer. Hur kunde då detta vara möjligt - att diskmedlet inte löst sig? Visserligen hade servicmannen hos Alfa Laval förklarat att om vi får igenom detta fältförsök (med lågenergidiskmedel) så hade man, från Alfa Lavals sida, ingen motsvarande produkt att erbjuda sina kunder.

ALFA LAVAL SABOTERADE VÅRT FÄLTFÖRSÖK!

Personal från Alfa Laval besökte helt fräckt mjölkrummet, efter det att personalen gått hem, och bytte ut vårt diskmedel mot Alfas eget diskmedel "Alfa ettan". Vårt diskmedel fanns i en behållare på väggen i mjölkrummet, Diskmedelsbehållaren var märkt med WEBAs logga.

Det blev naturligtvis problem med att diskmedel låg kvar i mjölkutrustningen.

Sabotaget utfördes av Alfa Lavals distrikschef Jan Ove Johansson samt servicmannen Peter Mann.

Dessa båda personer berättade det hela för Mikael Pettersson som "flög i luften" när han fick veta om sabotaget. Mikael kontaktade oss omgående på telefon så efter ett par timmar var vi personligen på plats hos Mikael. Han skrev ut ett brev om sabotaget. HÄR kan du läsa brevet!

Med brevet i hand vände vi oss till tidningarna Land, ATL, Husdjur samt Ladugårdsförmannen. Ingen, utom Ladugårdsförmannen, vågade skriva om detta.

Skåne läns hushållningssällskaps försöksgård Bjärsjölagård

Vår önskan var att vi skulle ha mer än en mjölkgård för vårt fältförsök. Vi tog därför kontakt med inspektor Dieter Pingel på hushållningssällskapets försöksgård Bjärsjölagård. Även han var positiv till idén om att kunna spara energi och ställde upp på vårt erbjudande.

I förberedelserna för försöket besökte vi gården ett antal gånger. Sista gången vi besökte gården var stämningen tryckt hos personalen, den goda stämningen som tidigare rått, var som bortblåst.

Dieter Pingel visade oss spenkoppscentraler och mjölkledningsrör som var sönderslagna. Vi fick några sådana med oss hem - se bilden.

Detta gjorde att Dieter Pingel inte vågade fortsätta med försöket. Hans kommentar var att: "nästa gång slänger de väl gödsel i mjölktanken"

När vi körde hem ringde vi upp Alfa Lavals serviceman, som vi glömt namnet på. Han gav ett fruktansvärt och hotfullt intryck och påstod att det var vårt diskmedel som orsakat skadorna på spenkoppscentralerna.