Pixel-id: 369732716911883

WEBA SYRADISK

Surt diskmedel för desinficering, växeldisk och avkalkning

För högsta hygieniska resultat rekommenderas
syradisk av mjölkutrustningen, en till två gånger per vecka.


WEBA SYRADISK är ett mycket effektivt diskmedel, baserat på sulfaminsyra. Denna syra ger ett lågt pH (1,2) vilket gör WEBA syradiskmedel betydligt mer effektivt än sura diskmedel som baseras på citronsyra.

Diskmedlet används som avkalkning och desinficering någon eller några gånger i veckan.
Utmärkt tillsamman med WEBA MEJERIDISK som växeldisk. 

WEBA KEMI AB har genomfört fältförsök med energibesparande diskmetoder och påvisat 50% lägre energiförbrukning under det 3 månader långa försöket. I försöket var WEBA SYRADISK det sura diskmedlet medan WEBA MEJERIDISK var det alkaliska.

MYCKET LÅG DOSERING!