Pixel-id: 369732716911883

WEBA MEJERIDISK har tillverkats sedan 1948!
Godkänd av LRF mjölks bra kemråd
 

WEBAs diskmedel tillhör den kategori miljöanpassade produkter som skall vara ett förstahandsval enligt KRAV!


Bara fördelar med WEBA MEJERIDISK:

  • Sveriges enda lågenergidiskmedel! 
  • 100% tvättaktivt diskpulver som ger dig en unik diskkraft!
  • Testat med toppbetyg!
  • Visat på 50% energibesparingar i fältförsök!
  • Tillverkat i Sverige. Något för de mjölk-producenter som anser att man skall köpa svenskt!
  • KLIMATSMART DISK!!

Något att tänka på:
Använder du flytande diskmedel i din mjölkproduktion så är en vanlig starttemperatur, för disken, mellan 90-100°C. Dessutom är det brukligt att den som säljer det flytande diskmedlet också är den som ställer in doseringen. Då ligger det självklart i säljarens intresse att förbrukningen inte ligger i underkant. Det är inte ovanligt att doseringen är inställd på 2 - 3 gånger över den doseringsanvisning som finns på förpackningen.

Diskar du däremot med WEBA MEJERIDISK startar du disken på 60°C. Dessutom har du själv kontroll över förbrukningen, av diskmedel, då du själv doserar enligt den rekommendation som finns på förpackningen.
Du kanske inte kände till det - men vi har även ett bra och mycket omtyckt maskintvättmedel. Används i alla temperaturer mellan           30 - 95°C. Parfym och Zeolitfritt.
Zeoliter bidrar till ökad dammbildning i bostaden. Dessutom kan det bildas keramiska beläggningar i tvättmaskinens utlopp som orsakar en sur doft från maskinen.
WEBA maskintvätt är även perfekt till tvätt av overaller såväl som till hästtäcke - för att inte tala om alla juverdukar som skall tvättas.