Pixel-id: 369732716911883

Diska mjölkutrustningen med Sveriges enda lågenergidiskmedel!

Svenskt diskmedel!


Det finns många lantbrukare som propagerar för att "köp svenskt" men själva köper importerade diskmedel. WEBA är ett helsvenskt familjeföretag som tillverkat kvalitetsdiskmedel ända sedan 1948!

WEBA är ensamma om att erbjuda mjölkproducenterna ett fungerande lågenergidiskmedel. Med lägre disktemperatur sparas mycket energi vilket bidrar till en minskad klimatbelastning. Dessutom sparas alla gummidetaljer i mjölkutrustningen genom att diska på lägre temperatur. De håller helt enkelt längre och ger längre bytesintervall!

Att minska energianvändningen och därmed kostnaden är ett snabbt sätt att öka Din verksamhets lönsamhet samtidigt som du blir klimatsmart!

Vi tillverkar endast pulverdiskmedel eftersom de är betydligt mer effektiva än vad flytande diskmedel är!
Flytande maskindiskmedel  innehåller upp till 80% vatten.
Här kan du läsa om vårt alkaliska diskmedel och här finns syradiskmedlet!