Pixel-id: 369732716911883

Diska mjölkutrustningen med Sveriges enda lågenergidiskmedel!

Med lägre disktemperatur sparar Du mycket energi vilket bidrar till en minskad klimatbelastning. Dessutom sparar du dina gummidetaljer i mjölkutrustningen genom att diska på lägre temperatur. De håller helt enkelt längre!

Att minska energianvändningen och därmed kostnaden är ett snabbt sätt att öka Din verksamhetens lönsamhet samtidigt som du blir klimatsmart!

Vi tillverkar endast pulverdiskmedel eftersom de är betydligt mer effektiva än flytande diskmedel!
Flytande maskindiskmedel  innehåller upp till 80% vatten.
Här kan du läsa om vårt alkaliska diskmedel och här finns syradiskmedlet!