Pixel-id: 369732716911883

WEBA MEJERIDISK avsett för mjölkproducenter. Säck om 15Kg. KLIMATSMART DISK!

Pris:
990 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
1315
Antal:
Diska mjölkutrustningen med Sveriges enda lågenergidiskmedel och bli klimatsmart på riktigt!


Med lägre disktemperatur sparar Du både energi och gummidetaljerna i Din mjölkutrustning.

Att minska energianvändningen och därmed kostnaden är ett snabbt sätt att öka Din lönsamhet och som direkt kommer att förbättra verksamhetens resultat. Dessutom bidrar en effektivare energianvändning till en minskad klimatbelastning, vilket kan öka företagets good will - i synnerhet för de mjölkproducenter som har för avsikt att klimatcertifiera sin mjölkproduktion enligt Svenskt Sigill.

Enligt KRAV tillhör WEBAs maskindiskmedel den grupp miljöanpassade produkter som skall vara ett förstahandsval för EKOproducenter av mjölk.

WEBA MEJERIDISK är miljögodkänd av LRF Mjölks kemikalieråd.

Fraktfri gräns 30Kg. Gäller inom Sverige. Skickas som företagspaket.

Diskmedlet innehåller fosfor och får ej säljas som hushållsdiskmedel!

Faktura till företag med AB, HB eller verksamma lantbruksföretag